Finansal Yönetim

  • Planlaması ve Denetimi
  • Şirket Stratejisine Paralel Yıllık Bütçe Projeksiyonu
  • Gelir & Gider Projeksiyonu
  • Yıllık Karlılık Hedefleri ve Gerçekleşmeler
  • 3, 6, 12 Aylık Öngörü ve Gerçekleşme Denetimi