Maliyet ve Karlılık Analizi

Doğru bir fiyatlandırma stratejisi sayesinde firmalar; müşteri, ürün ve kanal bazında karlılıklarını en üst seviyede tutarken, aynı zamanda müşterilerinin firma değerine karşı oluşturdukları algı ve isteklerini karşılayarak, piyasada rekabetçi konuma geleceklerdir.

Hizmetlerimiz:

• Fiyat Strateji ve Politikalarının Belirlenmesi:

• Ürün ve/veya hizmetlere en uygun fiyatlandırma stratejisinin belirlenmesi (maliyet esaslı fiyatlama, değer esaslı fiyatlama vb.)

• Müşteriye iletilen değeri ön plana çıkaran ve algısına cevap veren, şirketin marka ve rekabet stratejileri ile uyumlu fiyat seviyelerinin belirlenmesi

• Bu fiyat seviyelerine göre kanal ve müşteriye sağlanan ticari koşul, teşvik, hizmet ve promosyonların gözden geçirilmesi ve gelir ve karlılığı en üst seviyeye getirecek şekilde yeniden yapılandırılması

Etkin Fiyat Yönetimi ile Karlılığın Artırılması:

• Ürün/hizmet/işlem bazında fiyat ve karlılık analizi, sabit ve değişken maliyetlerin analizi, karlılığa katkı sağlayan faktörlerin anlaşılması ve katma değer sağlamayan ve karlılığı düşüren faktörlerin iyileştirmesi.

• Promosyon yönetimi ve etkinliğinin artırılması.