Organizasyonel Tasarım

 

Firmanın amaç ve hedeflerine etkin şekilde ve daha verimli biçimde ulaşabilmesini ve belirlediği büyüme stratejisini daha kolaylıkla icra edebilmesini sağlayacak nitelikte ve ihtiyaçlarına uygun bir organizasyon yapısına kavuşması için süreçleri-birimleri ve organizasyonu analiz ederek reorganizasyon çalışmasını yürütüyoruz.